Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/burkowski/public_html/lei.fdbk.pl/wp-includes/post-template.php on line 284

Jakie działania mogą się kwalifikować do ulgi na badania i rozwój?

Katalog czynności kwalifikowanych do ulgi na badania i rozwój jest bardzo szeroki. Poniżej przedstawione zostaną przykładowe działania kwalifikujące się do ww. ulgi w zależności od branży w której działają przedsiębiorstwa.

 

Branża IT

Za działalność badawczo – rozwojową w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność usługową w branży IT uważa się: tworzenie nowego oprogramowania komputerowego, tworzenie graficznych interfejsów, tworzenie systemów back-office, przekazywanie aplikacji desktopowych i internetowych, projektowanie platformy informatycznej, tworzenie i przekazywanie aplikacji internetowej wdrożonej na serwery AWS, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi operujących na metadanych, zastosowanie komunikacji między modułami za pomocą asynchronicznych kolejek zdarzeń (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dn. 16 listopada 2017r. sygn.0111-KDIB1-3.4010.364.2017.1.MST), wytworzenie synchrotonu, dostawa usług doradczych i rozwiązań informatycznych wspomagających pracę projektantów, konstruktorów technologów, tworzenie wewnętrznego oprogramowania do obsługi bieżących procesów w firmie (CRM), dostarczanie oprogramowania do projektowania, wytwarzania i analiz inżynierskich oraz zarządzania dokumentacją (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 16 sierpnia 2016r. sygn. IPPB5/4510-641/16-3/MR).

Automotive

W branży automotive czynności związane z badaniami i rozwojem to: opracowywanie i produkcja określonych typów komponentów, produkcja podzespołów i części zamiennych, tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji technicznej na potrzeby wdrażanego procesu produkcyjnego, opracowywanie prototypów produktów, przeprowadzanie, opracowywanie i raportowanie testów realizowanych na stanowiskach pomiarowych, opracowywanie rozwiązań technicznych i poddawanie ich walidacji (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 5 stycznia 2016r. sygn. IBPB-1-2/4510-716/15/AK), konstruowanie podzespołów i urządzeń elektronicznych, wiązek elektrycznych oraz komponentów mechanicznych, konstruowanie narzędzi, oprzyrządowania i stanowisk kontrolno-badawczych do automatyzacji, testowania i kontroli jakości, uzyskiwanie patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych, tworzenie zintegrowanego systemu pomiarowego ciśnienia i temperatury, uzyskiwanie certyfikatów i homologacji (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dn. 24 stycznia 2017r. sygn. 0461-ITPB3.4510.586.2016.1.PS).

Branża farmaceutyczna i medyczna

W dziedzinie farmaceutycznej i medycznej działalnością badawczo – rozwojową jest: projektowanie składów chemicznych nowych produktów, opracowywanie wstępnej koncepcji nowego produktu, badania i dobór surowców, ocena technologiczna w zakresie własności fizykochemicznych, ocena organoleptyczna próbek pilotażowych, badania chemiczne i mikrobiologiczne w laboratoriach i pracowniach, walidacja receptury nowego produktu (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dn. 24 kwietnia 2017r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.32.2017.1.KP), walidacja metod analitycznych, przygotowanie normy jakościowej, prace analityczne mające na celu opracowanie kontroli jakości nowych produktów, badania biologiczne (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dn. 17 lipca 2017r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.182.2017.1.MR).

Branża chemiczna

Organy podatkowe potwierdzają prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej również w branży chemicznej. Czynnościami kwalifikującymi są np. wprowadzanie nowych smaków, składu chemicznego i procesów produkcji (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 22 grudnia 2016r. sygn. 1462-IPPB5.4510.977.2016.1.MR), prace w zakresie możliwości zastosowania dostępnych materiałów i surowców w nowy innowacyjny sposób, który znacznie poprawia właściwości fizykochemiczne w porównaniu z podobnymi produktami produkowanymi przez firmy konkurencyjne oraz wprowadza projekty nowych technologii (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 25 stycznia 2017r. sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.934.2016.3.KP), opracowanie receptury na biały klej do laminowania blachy, opracowanie nowej technologii nasączania patyczków zapachowych, produkcja politury do mebli na naturalnym gazie nośnym, opracowanie receptury na samospieniający się żel pod prysznic (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dn. 1 września 2017r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.175.2017.1.APO), ocena dokumentacji i opracowywanie raportu w zakresie właściwości fizykochemicznych preparatu, opracowywanie raportu z oceny właściwości fizykochemicznych danego środka ochrony roślin, sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin, projektowanie parametrów zlecanych badań dotyczących formulacji nowego środka ochrony roślin lub substancji czynnej.

Branża budowlana

Przejawami badań i rozwoju w dziedzinie usług budowlanych mogą być np.: wprowadzanie nowych typów elementów betonowych, zmiana składu chemicznego mieszanek betonowych, wprowadzenie technologii uszlachetniającej wyroby oraz wprowadzającej możliwość produkowania nowych pod względem technicznym i technologicznym wyrobów z betonu i kruszyw (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dn. 2 grudnia 2016r. sygn. 0461-ITPB3.4510.522.2016.2.PS).