Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/burkowski/public_html/lei.fdbk.pl/wp-includes/post-template.php on line 284

Czy można łączyć ulgę B+R z dotacją?

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 marca 2016r. (sygn. IBPB-1-2/4510-210/16/KP) w przypadku łączenia ulgi z dotacją na te same koszty kwalifikowane, do ulgi można wykorzystać jedynie tę część kosztu, która nie została zwrócona w formie dotacji.

W art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, Ustawodawca dokonał zastrzeżenia, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. W rezultacie, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie koszty uzyskania przychodów które nie zostały pokryte ze środków innych niż środki własne podatnika, w szczególności dotacji, subwencji, wynagrodzeń etc. Tym samym, kosztami kwalifikowanymi będą mogły być wyłącznie te koszty uzyskania przychodów, które zostały pokryte kosztem majątku Podatnika.

Kalkulując wartość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 18d ust. 7 ustawy o CIT, trzeba wyłączyć tą części kosztów uzyskania przychodów, na które otrzymano dotację na projekty badawczo-rozwojowe. Jednocześnie koszty te, w części pokrytej z majątku własnego będą mogły być uznane za koszty kwalifikowane dla celów ulgi badawczo-rozwojowej.