Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/burkowski/public_html/lei.fdbk.pl/wp-includes/post-template.php on line 284

Kto może skorzystać z ulgi na badania i rozwój?

Istota ulgi (jej sedno) znajduje się w słowniczkach ustawowych odpowiednio w art. 5a pkt 38, 39 i 40 PITU i w art. 4a pkt 26, 27 i 28 CITU). Ulga została określona w sposób bardzo szeroki. Szczególnie korzystnie zostały zdefiniowane prace rozwojowe, przez które Ustawodawca rozumie nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany.

Właściwie każda forma twórczej działalności może zostać uznana za działalność rozwojową w każdym przedsiębiorstwie, także usługowym niezależnie od wielkości czy branży. Należy przy tym mieć na uwadze od dawna już utarte stanowisko sądów administracyjnych, ze wykładnia przepisów w doniesieniu do ulg i zwolnień powinna być dokonywana wąsko.  Istnieje obawa, że organy podatkowe będą, biorąc pod uwagę otwarty charakter ulgi, dokonywać jej niedopuszczalnej wykładni zawężającej. Trudno jednak im będzie ją ograniczać, z uwagi na wykładnię językową wspomnianych wyżej przepisów, które wskazują na szerokie możliwości jej stosowania w przedsiębiorstwach.

Aby skorzystać z ulgi nie jest wymagane tworzenie odrębnych działów badawczych, czy wyspecjalizowanych komórek w przedsiębiorstwach. Prowadzenie prac rozwojowych może polegać np. na działaniu takim jak rozwój systemu informatycznego, prace nad efektywniejszym systemem produkcji czy też po prostu ulepszaniem produktu, wprowadzanie nowych i ulepszanie standardowych produktów i usług, wdrażanie nowych technologii czy optymalizacji swoich procesów.

Adresatami ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie są wyłączenie podmioty, które prowadzą działalność w obszarach, w stosunku do których intuicyjne przypisuje się takie cechy jak nowoczesność i innowacyjność np. branża IT. W rzeczywistości, analiza dotychczasowej praktyki organów podatkowych wskazuje, że dopuszczają one na skorzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową m.in. przez takie podmioty jak:

  • producent drożdży oraz dodatków piekarniczych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 25 stycznia 2017r. sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.934.2016.3.KP),
  • producent konstrukcji stalowych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 22 czerwca 2016 r., sygn. IBPB-1-2/4510-281/16/KP),
  • producent galanterii mlecznej (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dn. 15 grudnia 2017r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.343.2017.1.JS),
  • producent wyrobów małego AGD (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 20 lutego 2017r., sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.59.2017.1.BG),
  • producent odlewów żeliwnych dla branży samochodowej, kolejowej, górniczej, maszynowej oraz obróbki metali (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 4 stycznia 2017r., sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.865.2016.2.TS),
  • producent klejów (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 27 grudnia 2016r., sygn. 1462-IPPB5.4510.938.2016.1.MR),
  • dostawca usług doradczych i rozwiązań informatycznych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 16 sierpnia 2016r., sygn. IPPB5/4510-641/16-3/MR),
  • producent leków, suplementów diety oraz produktów medycznych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 12 lipca 2016r., sygn. IBPB-1-2/4510-416/16/KP).