mamy

ULGA B+R

Czy wiesz, że ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) umożliwia osiągnięcie nawet wielomilionowych korzyści podatkowych? Sprawdź jak je uzyskać.

Pomożemy Ci osiągnąć realne korzyści finansowe bez względu na branżę, w której funkcjonuje Twoje przedsiębiorstwo.

Nasze działania te są w 100% bezpieczne, ponieważ Ulga B+R jest zgodna z polityką fiskalną obecnego rządu. Schemat naszego działania będzie dopasowany do stanu faktycznego Państwa Firmy z uwzględnieniem jej specyfiki.

JAK POMOŻEMY CI ZYSKAĆ?

1. ZMAPUJEMY PROCESY B+R

2. WYODRĘBNIMY KOSZTY B+R W EWIDENCJI RACHUNKOWEJ

3. DOSTOSUJEMY DOKUMENTACJĘ WEWNĘTRZNĄ

4. ZABEZPIECZYMY STOSOWANIE ULGI B+R

5. ZWERYFIKUJEMY KALKULACJĘ WARTOŚCI ULGI B+R

ZYSK? Liczony w milionach złotych. Ulga B + R to bezpiecznie i znacząco obniżona podstawa opodatkowania!

WSPARCIE NOWYCH INWESTYCJI

Czy wiesz, że we wrześniu 2018 r. weszły w życie rozporządzenia wykonawcze do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji?

W praktyce oznacza to, że możesz ubiegać się o przyznanie zwolnień z podatków dochodowych w związku z realizacją nowych inwestycji (np. budową nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu czy zwiększeniem mocy produkcyjnych zakładu) na okres nawet 15 lat!

O zwolnienie ubiegać się mogą przedsiębiorcy realizujący inwestycje na terenie całego kraju, a dodatkowo przewidziano szczególne preferencje dla małych i średnich przedsiębiorstw i inwestycji lokowanych na obszarach o wysokim wskaźniku bezrobocie.

WSPARCIE DO 70%

Nawet inwestycje o zakładanym budżecie przekraczającym 200.000 zł będą mogły być objęte zwolnieniem z podatków dochodowych. Maksymalna intensywność wsparcia może wynosić nawet 70%, co oznacza, że przy nowej inwestycji o budżecie 200.000 zł wartość zwolnienia może wynosić 140.000 zł.

Nasze doradztwo w tym zakresie obejmuje wsparcie w wyborze miejsca lokalizacji inwestycji, ustalenie kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnienie, złożenie wniosku o przyznanie zwolnienia i reprezentację w postępowaniu w sprawie o przyznanie zwolnienia.

Oferujemy także wsparcie w procesie rozliczania zwolnienia po jego przyznaniu.

OCHRONA MAJĄTKU

Ryzyko strat finansowych to nieodłączny element biznesu, który narażony jest na wiele, często niezależnych od nas okoliczności. Warto więc zawczasu zabezpieczyć swój majątek – dzięki nam zrobisz to  skutecznie i legalnie.

Czy wiesz, że…

…możesz zablokować skargę pauliańską umiejętnie dzieląc majątek wspólny?(wyrok SA Gdańsk sygn. ACa 263/15)

…poprzez zapis windykacyjny przekażesz spadkobiercy, np. dziecku, konkretną nieruchomość lub firmę? (art. 9811 § 1 K.C.)

…w wyniku śmierci wspólnika do spółki mogą w jego miejsce wejść osoby niezainteresowane lub osoby małoletnie?

ornament
kapita-due_2019