Kancelaria LEI sp. z o.o.

Nasza Oferta

kapita-due_2019

ULGA B+R

Czy wiesz, że ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) umożliwia osiągnięcie nawet wielomilionowych korzyści podatkowych? Sprawdź jak je uzyskać.

Pomożemy Ci osiągnąć realne korzyści finansowe bez względu na branżę, w której funkcjonuje Twoje przedsiębiorstwo.

Nasze działania te są w 100% bezpieczne, ponieważ Ulga B+R jest zgodna z polityką fiskalną obecnego rządu. Schemat naszego działania będzie dopasowany do stanu faktycznego Państwa Firmy z uwzględnieniem jej specyfiki.

JAK POMOŻEMY CI ZYSKAĆ?

1. ZMAPUJEMY PROCESY B+R

2. WYODRĘBNIMY KOSZTY B+R W EWIDENCJI RACHUNKOWEJ

3. DOSTOSUJEMY DOKUMENTACJĘ WEWNĘTRZNĄ

4. ZABEZPIECZYMY STOSOWANIE ULGI B+R

5. ZWERYFIKUJEMY KALKULACJĘ WARTOŚCI ULGI B+R

ZYSK? Liczony w milionach złotych. Ulga B + R to bezpiecznie i znacząco obniżona podstawa opodatkowania!

WSPARCIE NOWYCH INWESTYCJI

Czy wiesz, że we wrześniu 2018 r. weszły w życie rozporządzenia wykonawcze do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji?

W praktyce oznacza to, że możesz ubiegać się o przyznanie zwolnień z podatków dochodowych w związku z realizacją nowych inwestycji (np. budową nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu czy zwiększeniem mocy produkcyjnych zakładu) na okres nawet 15 lat!

O zwolnienie ubiegać się mogą przedsiębiorcy realizujący inwestycje na terenie całego kraju, a dodatkowo przewidziano szczególne preferencje dla małych i średnich przedsiębiorstw i inwestycji lokowanych na obszarach o wysokim wskaźniku bezrobocie.

WSPARCIE DO 70%

Nawet inwestycje o zakładanym budżecie przekraczającym 200.000 zł będą mogły być objęte zwolnieniem z podatków dochodowych. Maksymalna intensywność wsparcia może wynosić nawet 70%, co oznacza, że przy nowej inwestycji o budżecie 200.000 zł wartość zwolnienia może wynosić 140.000 zł.

Nasze doradztwo w tym zakresie obejmuje wsparcie w wyborze miejsca lokalizacji inwestycji, ustalenie kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnienie, złożenie wniosku o przyznanie zwolnienia i reprezentację w postępowaniu w sprawie o przyznanie zwolnienia.

Oferujemy także wsparcie w procesie rozliczania zwolnienia po jego przyznaniu.

PLANOWANIE PODATKOWE

Zysk z podatków na wyciągnięcie ręki.

planowanie-opodatkowania

Czy wiesz, że…

…odpowiednia darowizna wytworzy dla Ciebie bezpieczne koszty na miliony złotych? (art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT)

…za koszt podatkowy można jednorazowo uznać nieruchomość wartą kilka milionów złotych?
(art. 22e ustawy o PIT)

…łatwo odzyskasz VAT od zakupionego auta osobowego?
(art. 86a ust. 3 pkt 1a w zw. z art. 86a ust. 5 pkt 1c ustawy o VAT)

…samo pomierzenie budynków i budowli przyniesie znaczne korzyści? (wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 stycznia 2017r. sygn. akt III SA/Wa 3011/15)

…prawidłowa klasyfikacja budowli, obiektu budowlanego, budynku da znaczną korzyść? (wyrok NSA z dnia 18 maja 2017r. sygn. akt I SA/Po 1504/16)

…poprzez wyłączenie zamortyzowanej nieruchomości z ewidencji środków trwałych można znacznie zmniejszyć podatek od nieruchomości? (art. 6 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Wyrok NSA z dnia 1.03.2012r. (sygn. akt II FSK 1684/10))

OCHRONA MAJĄTKU

Ryzyko strat finansowych to nieodłączny element biznesu, który narażony jest na wiele, często niezależnych od nas okoliczności. Warto więc zawczasu zabezpieczyć swój majątek – dzięki nam zrobisz to  skutecznie i legalnie.

Czy wiesz, że…

…możesz zablokować skargę pauliańską umiejętnie dzieląc majątek wspólny?(wyrok SA Gdańsk sygn. ACa 263/15)

…poprzez zapis windykacyjny przekażesz spadkobiercy, np. dziecku, konkretną nieruchomość lub firmę? (art. 9811 § 1 K.C.)

…w wyniku śmierci wspólnika do spółki mogą w jego miejsce wejść osoby niezainteresowane lub osoby małoletnie?

ornament
wiem

FIRMA ZA GRANICĄ

Spółki za granicą, zwane również spółkami offshore lub potocznie rajami podatkowymi, wzbudzają coraz większe zainteresowanie polskich przedsiębiorców z uwagi na korzystniejsze opodatkowanie lub całkowite zwolnienie z podatku.

Zakładanie spółek

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy zakładaniu spółek zagranicznych. Współpracujemy ze specjalistami na całym świecie, którzy przeprowadzą proces założenia spółki offshore w sposób sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Konta bankowe

Nasi eksperci pomogą wybrać odpowiednią dla Państwa jurysdykcję przy zakładaniu rachunków bankowych typu offshore. Współpracujemy w tym zakresie z renomowanymi i bezpiecznymi instytucjami finansowymi, m.in. w Szwajcarii, Liechtensteinie, Luksemburgu czy Hongkongu.